Zlatý klíč

Trashové čtení do autobusu, nebo aeroplánu.

Při pohledu na poklad křupl zvuk a vypadl z něj zlatý klíč
Truhla byla dávno vypáčená
Vlezli jsme si dovnitř se zlatým klíčem v kapse
Zaklapli jsme za sebou víko
a nechali se ovívat modrým fosforeskováním mincí a náhrdelníků
Byl jsem tam já a dívka
jíž jsem potkal v honbě za pokladem
Zachránila mi život když mě nepřátelé polili petrolejem
a uvrhli do místnosti bez oken kde smrděl plyn
Hodlali mě upálit, abych jim nestál v cestě
Dívka byla na líbánkách s mužem
kterého opustila, abych mohl žít
Když zmerčila, že je na neznámém cizinci (tedy mě) páchán pokus o vraždu
Svlékla svůj čerstvý snubní prsten
a mrštila jej po muži svírajícím hořící zápalku
(Popravdě, neměla moc na výběr
Byla chytřejší, než oni padouši a došlo jí
že když se jim podaří hodit sirku do místnosti plné plynu
nebude škvarek pouze ze mě
ale i z ní a všeho kolem)
Prsten cinkl, vrahoun se lekl a sirka zhasla
Všichni se na dívku otočili
Mohla si je teď všechny prohlédnout stejně
jako si oni prohlíželi ji
Ten nejprohnilejší, který ještě svíral v prstech doutnající pahýl sirky
byl oblečen v dlouhém koženém kabátu a cenil na dívku své špičaté zuby
které se skládali v několika řadách až hluboko do padouchovy tlamy
jako to můžeme vidět u žraloků
Ostatní byli o poznání neduživější
Dívku na nich zaujalo akorát to
že nenápadně sahali po revolverech
Když byly hlavně už téměř namířené
prohnalo se chodbou stádo nosorožců
a smetlo partu vyvrhelů kamsi do druhého traktu paláce
Dívka mě poté osvobodila
Uprchli jsme společně s vrahouny v patách
směrem, jímž nás vedla mapa
Pronásledovatele jsme setřásli skokem do mamutího mořského víru
který shodou okolností rotoval právě v oblasti červeného křížku označujícího poklad
 
Leželi jsme zamčeni v truhle
ozářeni modře fosforeskujícími mincemi a náhrdelníky
a zde jsme se pomilovali
Když bylo po všem a my odklopili víko truhly
abychom se spolu s pokladem přesunuli do bezpečí
mířily nám do očí nasupené hlavně revolverů našich nepřátel
Vše se zdálo ztraceno
Hlavní padouch (ten s koženým kabátem a žraločími zuby)
uzmul ze země velikou kost a praštil s ní dívku do kolene
Sesula se k zemi a začala se svíjet v agónii
Cítil jsem vztek
Nejenom na svůj osud
Ale i na ten její
Na onu hrůzu situace – tedy že nemohu
jakkoliv oplatit její statečnost při níž zachránila můj život
Vše marné
Vše končí hrozivě
Najednou jsem si všiml kosti
jíž padouch ledabyle odhodil do blízkosti mé nohy
Hbitě jsem odkopl kost tak
aby padouchovi vyrazila revolver a odrazila se akorát do mých rukou
Kulky jeho souputníků jsem odrazil rychlým točením kostí
– byla to dobrá, pevná kost –
O zbytek se postaraly mé okované boty
Čvachtání mozků a vnitřností se rozlehlo podzemím
Jako poslední na řadu přišel žraločí muž
Pomalým obloukem jsem mu hodil zlatý klíč od pokladu
a když po něm chňapl, ozvalo se drcení ostrých zubů
zbylé vyrazilo železné kování mých podrážek
a poslední ránu zasadila kardinální herda kostí
Když se jeho uražená hlava odkutálela do stínů podzemí
pomohl jsem dívce na nohy
Dalo mi to zabrat
ale máme poklad
Můžeme si dovolit ty nejpohodlnější francouzské hole
 
 
 
foto: http://www.gtreview.com/wp-content/uploads/2014/11/Gold-coins-treasure-stacks.jpg

Vojtěch Vacek

+420 739 306 733 /

vojtavacek@email.cz

Profil

Komentáře