Ropucha na trůn

Z podzemí je slyšet podivný šramot.

Cirkulárky jezdí po ulicích
Poráží chodce, kteří se spolu s věkem
mění v hromádky organické kaše
sezobávané holuby – bezdomovci
Mezitím z parcel vyrůstají členité hrady
plné služebnictva sloužícího obludné, bradavičnaté ropuše
 
Traduje se:
 
Jednoho okrového podvečera zakoupila princezna kolotoč. Trvala na tom, že si jej hned ozkouší, ale nechtěla na něm jet sama. Proto dala oslovit náhodné kolemjdoucí, aby jeli s ní, pochopitelně na její – princezniny – útraty. Plný počet dobrovolníků se našel záhy. Celá skupina, včetně princezny, nasedla na kolotoč a vyčkávala, až se dá mechanismus do pohybu. Ze země pod kolotočem se však vyklubal zlý červ a mezi ozubená kola vyzvracel čarovný olej. Když se dal kolotoč konečně do pohybu, vymkl se obsluze z rukou, vinou oleje se rozrotoval jako turbína a jeho posádka se rozlétla do všech světových stran. Už za letu si princezna uvědomila, že na ni byl spáchán atentát. Snažila se alespoň trochu řídit svůj let, aby nedopadla doprostřed smečky hyen, nebo se neroztříštila o skaliska, ale rezignovala, když viděla, jak přelétá hranice své země. Dopad byl měkký, avšak komplikovaný. Princezna dopadla doprostřed mlhy, pod níž se skrývala bažina. Chvíli se zdálo, že to bude její konec, neboť byla hlavou zabodlá do rašeliny, a ze smrdutého žabince jí čouhaly jen červené střevíčky. Naštěstí kolem poskakovalo slizké močálové stvoření, které jazykem omotalo princezninu nohu a vytáhlo ji z bažiny na bezpečný ostrůvek. Princezna samým vzrušením a radostí z přežitého pádu žábu políbila, čímž, proti svému očekávání, rozpoutala odpudivou metamorfózu, jejímž výsledkem byla laločnatá stvůra vehementně se dožadující posvátného práva na svou snoubenku. Princezna odmítala, ale tvor byl silnější a uvěznil ji v bublině pod hladinou močálu. Prostředí to bylo nelidské a princezna proto brzy svolila k sňatku. Ale pouze pod jednou podmínkou. Společně se odstěhují do jejího hradu, kde dostanou prostor a prostředky pro důstojný obřad. Obluda byla ochotna princezně vyhovět. A tak se králova dcera celou cestu domů modlila k prozřetelnosti, aby její otec správně odhadl situaci a dal ropuchu strčit za katr dřív, než se něco pokazí. Město přijalo navrátivší se princeznu se ženichem poněkud rozpačitě. Dav jim vytvořil úzkou uličku, jíž obklopil svou masou, ale nebyl slyšet jásot, jen trapností nasáklý šepot. Zvěst o příchodu princezny se rychle dostala ke králi, který neotálel a nechal zburcovat armádu, aby byla v plné zbroji přítomna slavnostnímu vítání snoubenců. Když snoubenci vkročili do sálu, obludný ženich krále okamžitě zabil, čímž nabyl trůnu.
 
„A tak nám vládne žába.“ Odplivla si selka s marcipánovou tváří
čímž zabila červa
nesoucího vzkaz hluboko do země
kde bouří síly
ze všeho nejnevyzpytatelnější

Vojtěch Vacek

+420 739 306 733 /

vojtavacek@email.cz

Profil

Komentáře