Jáchym na rap

Proměna člověka na člověka

Poté, co si Jáchym omyl ruce ředidlem
trochu se mu ulevilo
Než vkročil do domovních dveří
stihl se ohlédnout
a spatřit rozjíveného šotka
zvracejícího si do dlaní
a roztírajícího svůj výměšek
po sousedovic domovních dveřích
„To bude zas na mě.“ pomyslel si Jáchym
Ale to už si začínal uvědomovat
že má ruce ponořené v jakési břečkavé tekutině
Preventivně pozvracel domovní dveře ještě on sám
a pak už jen vpadl do bytu
a šup pod ředidlovou sprchu
Ta jej zbavila pocitu nechutenství
ale také z něj smyla kůži
 
Po letech rekonvalescencí
a plastických operací
se rozhodl, že je na čase založit si novou identitu
Vylezl proto na ulici
a prvnímu živoucímu odcizil kůži
 
Tento dotyčný byl pták
Sýkora koňadra (Parus major)
A tak se Jáchym proměnil v ptáka
Nejprve se necítil docela ve své kůži
Ale intuitivně to sváděl na skutečnost
že v ní není
Pak mu ale došlo
že jeho současná kůže JE právě jeho
Koho taky jiného, když jí má na sobě on?
A to se vždycky přestal soustředit na let
a vrazil vším zobákem
do některého z místních věžáků
Jednou se takto zamyslel zrovna ve chvíli
kdy na ulici pod ním procházel alegorický průvod
na téma: TAVITELNOST KOALIČNÍ RŮZNOPLACHOSTI Z INTEGRUJÍCÍCH SE GHETT
A tak ve vteřince nepozornosti
vlétl do nozdry alegorického rappera
čímž se ocitl v hloubi jeho mozku
 
Než si Jáchym uvědomil
kam se dostal
byl kapku v šoku
To co viděl mu totiž evokovalo minulost
Jeho matka pracovala jako pěstební dělnice na předměstí XYZ
Naprostý nedostatek kultury a důrazu na jakékoliv uvažování
ji zcela vysušil a proměnil v dutou nádobu na tabák
 
Když se otec – povoláním zlatník –
potloukal pracovními cestami po Čechách
Narazil na zapadlé vetešnictví
Jistou chvíli už sháněl vhodnou tabatěrku
na své výběrové kuřivo
Jedna mu zde padla do oka
Navíc za slušnou cenu
A tak Jáchymovu matku ihned zakoupil
 
Jak spolu absolvovali všelijaká jednání
a politicky i umělecky korektní dialogy
začala se Jáchymova matka postupně
naplňovat duševním bohatstvím
a proměňovat se zpět na člověka
A jak žádá klišé každého romantického příběhu
Zamilovali se do sebe
 
Jáchymův flashback moderní rodinné historie
v něm probudil silné člověčí pudy
A tak se – podobně jako jeho matka –
začal proměňovat zpět v lidskou bytost
 
Situace tomu chtěla
že se jeho metamorfóza
uskutečnila v mozku alegorického rappera
 
A tak se Jáchym našel v rapu
 
 
 
foto: www.tobaccospecialists.co.uk

Vojtěch Vacek

+420 739 306 733 /

vojtavacek@email.cz

Profil

Komentáře