Hladina rybníka

není vidět není slyšet

Obraz noční oblohy na hladině zahalují mraky

   husté že jimi světlo nepronikne

 

Neznámá ryba zčeřila vodu uprostřed rybníka

Bylo slyšet jen šplouchnutí

   jak se tělo ryby opřelo o hladinu

a na zlomek vteřiny jsem zahlédl jas jedné šupiny

   oslepil duše stromů zahalené v okvětí a listech

 

Chytil jsem rýmu od první dešťové kapky

   dopadla na týl mojí hlavy
 

(zrovna začalo pršet)

 

Přes smrkání neslyším

   jak déšť buší do rybníka

a ani se nemohu těšit

   na vůni ovzduší po jarním dešti

 

Snad ráno

   dožiji-li se ovšem zítřejšího dne

uvidím alespoň jednu hvězdu nezakrytou mrakem

   právě naposledy smrtelně zakašlal

Komentáře