Hrabárna mysli

"A co všechno máš na svědomí ty?"

Hrabárna mysli

Skládat do nekonečna správné myšlenky do správných přihrádek.
Moc bordelu k vyhození.
Probrat se vším až na dno a zjistit, na co vše jsme zapomněli.

Jak uklidnit čas, když zastavit se nedá.
Jak uklidit v sobě, když čas tolik spěchá.
Jak nespěchat, když nikdo neví kam chce jít.
Měl by ses na chvíli, na okamžik zastavit.

Spěcháme.

 

Možná už je pozdě, ale nikdo nevidí tak daleko, jak říká.

Nevidím.

Jsme slepí mezi slepými.
Řídíme auta,
rozhodujeme o slepých.
Slepá je duše a slepí jsme my.


Svědomí.

Jsem opakující se fráze, co típá cigarety o stůl.
Jsem tupé ostří nynějška
Jsem opakující se fráze, co se ztrácí v uličkách své rozbordelené mysli v zatoulanou otázku
Jsem opakující se totéž dokola
Jsem opakující se totéž
Jsem opakující se
Jsem opakující
Jsem opakující se fráze, kterou jsem někde zaslechl, a líbila se mi

Nejsem.

Ctibor Jindra

+420 999 999 999 /

ctibor.jindra@seznam.cz

Profil

Komentáře